آزمایش وزن متر مربع پارچه

هدف در این آزمایش وزن متر مربع پارچه از طریق توزین واحد سطح (توزین مستقیم) و همچنین محاسبه براساس نمرات، تراکم و جمع شدگی نخهای تار و پود (غیر مستقیم) انجام میگیرد.

1- شرح آزمایش توزین مستقیم

  • 3 عدد نمونه پارچه را با سطح ۱۰۰ سانتی متر مربع به وسیله دستگاه برش نمونه پارچه (Catter Sample) و یا به وسیله خط کش به ابعاد ۱۰×۱۰ سانتی متر مربع ببرید.
  • در صورت برش با دستگاه دقت کنید که نمونه به صورت اریب نسبت به جهات تار و پود پارچه بریده شود.
  • میانگین وزن متر مربع را بدست آورید

 

2- روش غیر مستقیم

این روش در زمان تجزیه پارچه و یا پیش بینی وزن پارچه قبل از بافندگی مورد استفاده قرار میگیرد برای تعیین وزن متر مربع با روش محاسباتی به ترتیب زیر عمل کنید:

الف- تعیین نمره نخ تار و نخ پود: برای این منظور تعداد ۱۰ نمونه نخ را از پارچه به آرامی خارج نموده و پس از بازکردن موج نخ به طول مشخصی بریده و وزن نمایید هر چه طول نخ بیشتر انتخاب گردد. دقت اندازه گیری افزایش مییابد.

نمره متریک نخ تار و نخ پود را بدست آورید.

ب: تعیین جمع شدگی: مقدار جمع شدگی نخ از رابطه 5-1 بدست می آید.

 

که در آن L طول نخ در حالت کاملاً صاف و بدون جمع شدگی و L طول نخ بصورت آزاد و موجدار میباشد.

برای بافتهای متداول میزان جمع شدگی را ۳ الی ۵ درصد وزن کل در نظر میگیرند.

ج: تعیین تراکم نخ تار و نخ پود

برای پیدا کردن تراکم روشهای زیر وجود دارد:

– شمارش نخهای تار و پود با تجزیه کردن پارچه

– استفاده از پود شمار 5/0 اینچی و یا ۱ اینچی

– استفاده از ذره بین مدرج (پود شمار) که یک طرف آن بر حسب سانتیمتر و طرف دیگر آن بر حسب اینچ مدرج شده است. شکل 2-5 پود شمار و ذره بین مدرج را نشان میدهد. تراکم سه منطقه از پارچه را اندازه گیری نموده و میانگین آنها را محاسبه نمائید.

از رابطه 2-5 وزن متر مربع پارچه را حساب کنید.

 

 

وزن حاصل از دو روش را با یکدیگر مقایسه نمایید.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *