تقسیم بندی ماشین های بافندگی حلقوی یا گردباف

به منظور شناخت بیشتر خصوصیات مشترک و اختلافات بافندگی حلقوی یا بافندگی با توجه به نحوه تغذیه نخ و حرکت سوزنها به دو دسته تقسیم میگردد شکل (۱۱) در روش تغذیه یک سر نخ (که معمولاً به بافندگی حلقوی پودی مشهور است) یک نخ بصورت حلقه های افقی متصل به هم شکل مییابد برای دستیابی به این منظور در بعضی از ماشینها سوزنها با هم حرکت نموده و حلقه ها یکی پس از دیگری و یا همزمان تشکیل میگردند و در بعضی دیگر سوزنها به نوبت حرکت کرده و حلقه ها را پشت سرهم بوجود می آورند.

در بافندگی حلقوی یا گردباف تاری تعدادی سرنخ در کنار هم قرار گرفته و حلقه های بوجود آمده از سرنخ های مختلف در جهت عمودی با هم درگیر میشوند. کلیه نخهای بازشده از یک یا چند دسته ،نخ بطور همزمان به تمام سوزنها تغذیه میشوند از طریق حرکتهایی که به دستههای مختلف نخ داده میشود حرکات راهنماهای نخ نسبت به سوزن)، هر نخ با نخ مجاور خود ارتباط برقرار میسازد حلقه های یک رج به طور همزمان به وسیله حرکت دسته جمعی سوزنها تولید می شوند.

تقسیم بندی بافندگی حلقوی براساس نحوه تغذیه نخ و حرکت سوزنها

شکل (۱۱) : تقسیم بندی بافندگی حلقوی یا گردباف براساس نحوه تغذیه نخ و حرکت سوزنها

خصوصیت دیگر که باعث تقسیم بندی ماشینهای بافندگی حلقوی یا گردباف می شود، نحوه حرکت سوزنها و ترتیب قرار گرفتن عناصر بافت آنها است که میتوانند به صورت دایروی یا خطی بوده و در نتیجه بافتهایی در اندازههای مختلف تولید نمایند شکل (۱۲).

 

تقسیم بندی ماشینهای بافندگی حلقوی براساس نحوه حرکت سوزنها و ترتیب قرارگرفتن عناصر بافت

شکل (۱۲) : تقسیم بندی ماشینهای بافندگی حلقوی یا گردباف براساس نحوه حرکت سوزنها و ترتیب قرارگرفتن عناصر بافت

در بررسی نحوه ساخت ماشینها از جنبه الکترونیکی و برقی این نکته لازم به ذکر است که استفاده از شیوه جدید بافندگی بر روی ماشین هایی با عملکرد بالا باعث شده تا ماشینها دارای مشکلات اساسی نبوده و به راحتی قابل استفاده جهت مقاصد مختلف .باشند. شکل ۱۲ نمونه ماشینهایی از ۵ نوع شیوه اصلی بافت را که امروزه مورد استفاده قرار می گیرند، نشان می دهد با توجه به سه نوع ساختمان بافت یکرو سیلندر، دورو سیلندر و دوبله ،سیلندر این ماشینها مجهز به یک یا دو سری سوزن میباشند پارچه های ساده یکرو سیلندر که تحت عنوان یک رو بافت هم نامیده می شوند دارای بافت هایی به صورت (V) در روی فنی پارچه و سر حلقه هایی به شکل نیم دایره در پشت فنی پارچه میباشند این نوع بافت بوسیله یک سری سوزن تولید میگردد. این پارچه دارای وزن در واحد سطح کم بوده و به دلیل ساختمان بافت از کشش عمودی و افقی کمی برخوردار است.

ماشینی که دارای ۲ سری سوزن میباشد میتواند یک پارچه دورو سیلندر را تولید کند. پارچه حاصل که دور و بافت نیز نامیده می،شود دارای ظاهر فیزیکی مشابه ای به صورت (۷) در هر دو روی خود میباشد. این روش بافت باعث تولید پارچه های حجیم با خاصیت کششی زیاد در جهت افقی می.شود در این نوع بافت همچنین مشکلی در مورد طراحی یک پارچه با استحکام خوب یا با خصوصیت ابریشم مانند (نرم) وجود ندارد. در روش بافت پارچه های دوبله سیلندر یک سری سوزن دو سر زبانه دار بر روی دو سیلندر یا صفحه حرکت می.کنند این سوزنها به طریقی حرکت می کنند که بتوانند بر روی یکی از دو سیلندر یا صفحه سوزن حلقه تشکیل دهند. همچنین در این نوع پارچه ها ظاهر فیزیکی مشابه ای در دو روی پارچه به چشم می خورد حلقه های دوبله سیلندر بصورت برجسته بر روی پارچه نمایان است این نوع بافت دارای وزن در واحد سطح کم و کشش زیاد در دو جهت طولی و عرضی میباشد.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *