بررسی مقاومت پارچه در مقابل نفوذ آب

مقدمه

مقاومت در برابر نفوذ آب و نفوذپذیری آب در پارچه دو مقوله مهم در مطالعه ارتباط بین آب و پارجه میباشد که وابسته به سطح خارجی پارچه است و با بکارگیری برخی عملیات میتوان این دو خاصیت را برای پارچه فراهم نمود. چگونگی از انتقال رطوبت در راحتی پوشاک اهمیت دارد، ضد آب کردن پارچه هایی مانند لباسهای بارانی موجب میشود که شخص در برابر نفوذ آب به درون پارچه احساس راحتی نماید. در برخی از پارچه ها عمل ضد آب کردن پارچه سبب ایجاد محدودیت در انتقال رطوبت و بخار کردن آن میشود در نتیجه رطوبت ناشی از عرق بدن در سطح پوست جمع میشود و رطوبت انتقال نمی یابد.

بنابراین ارتباط بین آب و پارچه معمولاً در ارتباط با راحتی پوشاک اهمیت ویژه ای مییابد.

الف – Water repellence قابلیت دفع قطره آب از پارچه میباشد و شامل پدیده فیزیکی کشش سطحی میباشد که بین قطره آب و سطح پارچه رخ میدهد بعد از یک سری عملیات مخصوص مانند ضد آب کردن زاویه تماس (q) منفرجه باز می،شود در این حالت قطره آب تقریباً شکل کروی به خود میگیرد و از سطح پارچه دور میشود در حالت دیگر که زاویه تماس حاده بسته است، قطره آب روی سطح پارچه پخش شده و آنرا خیس میکند.

 

نفوذ پذیری هوا در پارچه

مقدمه

نفوذپذیری هوا در پارچه چگونگی عبور هوا از میان پارچه می باشد سهولت یا سختی عبور هوا از پارچه عامل مهمی در تعیین کیفیت برخی از پارچه ها مانند فیلترهای ،صنعتی پارچه های مورد مصرف در چادر (خیمه)، بادبان چتر نجات پارچه های بارانی و پیراهنی و کیسه های هوا میباشند.

همچنین نفوذ پذیری هوا از عوامل موثر در راحتی البسه (comfort) می.باشد مقاومت پارچه در برابر عبور هوا معمولاً به صورتهای زیر تعریف میشود.

1- نفوذ پذیری هوا (Air Permeability) حجم هوا بر حسب سانتی متر مکعب است که در هر ثانیه تحت فشار ثابت یک سانتی متر آب از یک سانتی متر مربع پارچه عبور میکند.

2- مقاومت در برابر عبور هوا (Air Resistance) زمانی است بر حسب ثانیه که یک سانتی متر مکعب هوا تحت فشار ثابت یک سانتیمتر آب از سطح یک سانتیمتر مربع پارچه عبور هوا میکند

عوامل موثر بر نفوذپذیری هوا در پارچه

عوامل مختلفی روی میزان عبور هوا از نمونه تاثیر میگذارند که مهمترین آنها عبارتند از: تاب نخ های مصرف شده در پارچه و نوع سیستم ریسندگی تحقیات نشان داده است در نخ های تهیه شده در سیستم OE با افزایش تاب نخ، نخ سفت تری بدست می آید در نتیجه خلل و فرج در پارچه بیشتر شده و نفوذ پذیری هوا افزایش مییابد همچنین نفوذپذیری پارچه تهیه شده از نخ رینگ بیشتر از پارچه تهیه شده از نخ OE با مشخصات یکسان میباشد. بافت پارچه و تجعد نخ که در شکل و فضای خالی بین نخها تاثیر دارد. پرس و یا اتو کردن پارچه که باعث پر شدن خلل و فرج پارچه میگردد عملیات تکمیلی و نوع آن بر نفوذ پذیری هوای پارچه تاثیر گذار است.

میزان رطوبت نسبی نیز تاثیرات مهمی بر روی نفوذ پذیری هوای برخی از پارچه ها مانند پارچه های پنبه ای پشمی ابریشمی و نایلونی دارد که به مقدار تورم قطری الیاف در اثر افزایش رطوبت نسبی بستگی دارد.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *