آیا از یوکابدسوالی دارید؟

سوالات متداول یا تماس با ما

سؤالات متداول

سؤالات پرتکرار کاربران

آیا رنگ مورد نیاز مشتری قابل بافت میباشد؟

در 90 درصد سفارشات قابل بافت میباشد و تنها زمان یبشتری نیاز است تا پارچه تولید شود و فقط 10 درصد رنگ ها به دلیل مسائل فنی غیر قابل بافت میباشد

آیا امکان بافت پارچه به عرض بیشتر یا کمتر میسر میباشد؟

بله این گونه سفارشات قابل بافت میباشند، فقط در صورت افزایش عرض، باید گرماژ (GSM) افزایش یابد

با ما در ارتباط باشید

فرم تماس سریع